Language of document :

Tožba, vložena 29. januarja 2010 - AC proti Svetu

(Zadeva F-9/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AC (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodriguez in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 13, in naložitev plačila nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka, toženi stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 13, kot izhaja iz obvestila uslužbencem št. 94/09 z dne 27. aprila 2009, naj se razglasi za nično;

odločba OPI o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, da naj tožeči stranki plača odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 5000 EUR;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________