Language of document :

Sag anlagt den 24. juli 2010 - AF mod Kommissionen

(Sag F-61/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AF (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på anmodning om bistand i forbindelse med den psykiske chikane, som sagsøgeren mener at have været udsat for, samt påstand om erstatning for ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse nr. 24938 af 28. september 2009, hvorved Kommissionens ansættelsesmyndighed afslog anmodning om bistand D/300/09, som sagsøgeren indgav i henhold til vedtægtens artikel 24 vedrørende den psykiske chikane, som sagsøgeren var udsat for og/eller oplevede i sin afdeling i en periode, som med alle forbehold gik fra april 2004 til april 2009.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning på 600 000 EUR for den ikke-økonomiske skade som følge af den psykiske chikane og konsekvenserne for sagsøgerens helbredstilstand.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________