Language of document :

Beroep ingesteld op 24 juli 2010 - AF / Commissie

(Zaak F-61/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AF (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwijzende partij tot afwijzing van het verzoek om bijstand in verband met het psychisch geweld waarvan verzoekster slachtoffer zou zijn geweest alsmede verzoek om vergoeding van de immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. 24938 van 28 september 2009 van het TABG van de Commissie tot afwijzing van het verzoek om bijstand D/300/09, dat verzoekster krachtens artikel 24 van het Statuut heeft ingediend in verband met het psychisch geweld dat zij, onder voorbehoud van alle reserves, van april 2004 tot en met april 2009 in haar dienst heeft ondervonden;

toekenning aan verzoekster van een vergoeding van 600 000 EUR voor de immateriële schade die zij door het geweld heeft geleden en de gevolgen die dit voor haar gezondheid heeft gehad;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________