Language of document :

Tožba, vložena 24. julija 2010 - AF proti Komisiji

(Zadeva F-61/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AF (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja za pomoč glede psihičnega nadlegovanja, katerega žrtev je po njenem mnenju bila, in zahtevek za plačilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela.

Predlogi tožeče stranke

Odločba št. 24938 z dne 28. septembra 2009, s katero je OPI Komisije zavrnil prošnjo za pomoč D/300/09, ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi člena 24 Kadrovskih predpisov, v zvezi s psihičnim nadlegovanjem, ki ga je utrpela in/ali doživljala v službi v obdobju z vsemi pridržki od aprila 2004 do aprila 2009, naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se dodeli odškodnina v vrednosti 600.000 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki jo je utrpela zaradi nadlegovanja in posledic za njeno zdravje;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________