Language of document :

2010. szeptember 17-én benyújtott kereset - Dubus kontra Bizottság

(F-79/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Charles Dubus (Tervuren, Belgium) (képviselők: É. Boigelot és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AST4/C besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők jegyzékére, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2009. november 20-án közzétett, a felperest a 2009. évi előléptetési időszakban az AST3/4-es besorolási fokozatból az AST4/C besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát;

e megsemmisítés következményeként végezze el újra a felperes, valamint a többi pályázó érdemeinek a 2009. évi előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálatát, és 2009. január 1-jei visszaható hatállyal rendelje el a felperes AST4/C besorolási fokozatba történő előléptetését, továbbá a felperes elmaradt díjazása után 2009. január 1-jétől járó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletek során alkalmazott kamatláb két százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat fizetését, anélkül azonban, hogy megkérdőjelezné azon előléptetett tisztviselők előléptetését, akiknek neve a 2009. november 20-án közzétett jegyzéken szerepel;

kötelezze a Bizottságot, hogy a felperes 2009. január 1-jétől történő előléptetésének elmaradása folytán keletkezett nem vagyoni kár megtérítéseként fizessen meg a felperesnek 3 500 eurót, azzal, hogy a felperes fenntartja azt a jogát, hogy az eljárás során a követelését felemelje;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________