Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī - Dubus/Komisija

(lieta F-79/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Charles Dubus (Tervuren, Beļģija) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri ir paaugstināti pakāpē AST4/C 2009. gada paaugstināšanā amatā, un atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 20. novembrī publicēto Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri no pakāpes AST3/4 ir paaugstināti pakāpē AST4/C 2009. gada paaugstināšanā amatā,

šīs atcelšanas rezultātā veikt jaunu salīdzinošu pārbaudi par prasītāja un citu kandidātu nopelniem saskaņā ar 2009. gada paaugstināšanā amatā un piešķirt prasītājam paaugstinājumu AST4C pakāpē ar atpakaļejošu spēku no 2009. gada 1. janvāra, kā arī izmaksāt procentus par algas parādu saskaņā ar likmi, kādu Eiropas Centrālā banka ir noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem sākot ar 2009. gada 1. janvāri, to paaugstinot par diviem punktiem, taču neapstrīdot citu paaugstināto ierēdņu paaugstināšanu, kuru vārdi ir minēti 2009. gada 20. novembrī publicētajā sarakstā,

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam summu EUR 3 500 apmērā par morālo kaitējumu, kāds prasītājam tika nodarīts sakarā ar to, ka viņš 2009. gada 1. janvārī netika paaugstināts amatā, pieskaitot palielinājumu par tiesvedības laiku,

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________