Language of document :

Beroep ingesteld op 17 september 2010 - Dubus / Commissie

(Zaak F-79/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Charles Dubus (Tervuren, België) (vertegenwoordigers: E. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AST4/C zijn bevorderd en verzoek om vergoeding van de immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het op 20 november 2009 bekendgemaakte besluit van de Commissie om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 van de rang AST3/4 tot de rang AST4/C zijn bevorderd;

dientengevolge, verzoekers verdiensten en die van de andere kandidaten in het kader van de bevorderingsronde 2009 opnieuw vergelijken en verzoeker met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 bevorderen tot de rang AST4/C, alsmede rentebetaling over de achterstallige bezoldiging tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank met ingang van 1 maart 2009 heeft vastgesteld voor de basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met twee punten, zonder echter de bevordering van de andere bevorderde ambtenaren wier namen voorkomen op de op 20 november 2009 bekendgemaakte lijst ter discussie te stellen;

de Commissie veroordelen tot betaling van het bedrag van 3 500 EUR aan verzoeker ter vergoeding van de immateriële schade veroorzaakt door het feit dat hij op 1 januari 2009 niet is bevorderd, onder voorbehoud van een verhoging van dat bedrag in de loop van de procedure;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________