Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2010 - Dubus proti Komisiji

(Zadeva F-79/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Charles Dubus (Tervuren, Belgija) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se tožeča stranka ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AST4/C, in zahtevek za plačilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije, objavljena 20. novembra 2009, da se tožeča stranka ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 iz naziva AST3/4 napredujejo v naziv AST4/C, naj se razglasi za nično;

na podlagi te razglasitve ničnosti naj se opravi nova primerjava ocene uspešnosti tožeče stranke in ocen uspešnosti drugih kandidatov v napredovalnem obdobju 2009 in naj se odredi napredovanje tožeče stranke v naziv AST4C z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2009 ter naj se naloži plačilo obresti za obdobje od 1. januarja 2009 za zaostala izplačila osebnih prejemkov po stopnji, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne aktivnosti refinanciranja, povečane za dve točki, vendar pa se naj s tem ne postavi pod vprašaj napredovanja drugih uradnikov, ki so napredovali in katerih imena so navedena na seznamu, objavljenem 20. novembra 2009;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača 3500 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki jo je ta utrpela, ker ni napredovala 1. januarja 2009, s pridržkom povečanja med postopkom;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________