Language of document :

Sag anlagt den 9. september 2010 - Kimman mod Kommissionen

(Sag F-74/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2008

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2008 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________