Language of document :

Sag anlagt den 10. september 2010 - Colart m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-76/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Philippe Colart (Bastogne, Belgien) m.fl. (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa- Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønsedlerne med regulering af sagsøgernes vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 inden for rammerne af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgernes påstande

Annullation af deres lønsedler RG 2009 (efterbetaling for perioden juli til december 2009 som følge af tilpasning af vederlaget), af deres lønsedler for januar 2010 og deres efterfølgende lønsedler, for så vidt som der i disse lønsedler anvendes en tilpasningssats på 1,85 i stedet for 3,70 på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009, idet retsvirkningen af disse lønsedler opretholdes, indtil der udfærdiges nye lønsedler ved en korrekt anvendelse af vedtægtens artikel 65, 65a og af artikel 1 og 3 i bilag XI til vedtægten (2010 versionen).

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________