Language of document :

Kanne 10.9.2010 - Colart ym. v. parlamentti

(Asia F-76/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Philippe Colart (Bastogne, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajien palkkojen tarkistusta vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun välisellä ajanjaksolla koskevien laskelmien sekä 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen perusteella 1.1.2010 lukien laadittujen palkkalaskelmien kumoaminen

Vaatimukset

Kantajien palkkalaskelmat RG 2009 (jälkikäteinen mukautus vuoden 2009 heinäkuusta joulukuuhun), tammikuun 2010 palkkalaskelmat ja sitä seuraavat palkkalaskelmat on kumottava 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom 1296/2009) nojalla, siltä osin kuin kyseisissä palkkalaskelmissa sovelletaan mukautusprosenttia 1,85 mukautusprosentin 3,70 sijaan, mutta näiden palkkalaskelmien vaikutukset on kuitenkin pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes vahvistetaan uudet palkkalaskelmat, joissa on sovellettu oikein henkilöstösääntöjen 65 artiklaa ja 65 a artiklaa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevaa 1 ja 3 artiklaa (versio 2010).

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________