Language of document :

2010 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Colart ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-76/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Phillipe Colart (Bastonė, Belgija) ir kt., atstovaujami advokato C. Mourato

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Patikslinto darbo užmokesčio už 2009 m. liepos − lapkričio mėn. laikotarpį atsiskaitymo lapelių ir atsiskaitymo lapelių, parengtų nuo 2010 m. sausio 1 d. dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti jų atsiskaitymo lapelius RG 2009 (už kuriuos įsiskolinta dėl patikslinimo 2009 m. liepos mėn. - gruodžio mėn. laikotarpiu), jų 2010 m. sausio mėn. atsiskaitymo lapelius ir jų vėlesnius atsiskaitymo lapelius, nes šiuose atsiskaitymo lapeliuose taikomas 1,85 % patikslinimo dydis vietoj 3,70 % dydžio remiantis 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, tačiau išsaugoti šių atsiskaitymo lapelių pasekmes iki kol bus parengti nauji atsiskaitymo lapeliai teisingai taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų (2010 m. redakcija) 65 ir 65a straipsnius bei šių nuostatų XI priedo 1 ir 3 straipsnius.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________