Language of document :

Tožba, vložena 10. septembra 2010 - Colart in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-76/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Philippe Colart (Bastogne, Belgija) in drugi (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti plačilnih listov o regularizaciji osebnih prejemkov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, ki so bili izdani po 1. januarju 2010 v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predloga tožečih strank

-    Njihovi plačilni listi RG 2009 (zaostanki prilagoditev za obdobje od julija do decembra 2009), njihovi plačilni listi za januar 2010 in nadaljnji plačilni listi naj se razglasijo za nične v delu, v katerem je v teh plačilnih listih na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 opravljena prilagoditev v višini 1,85 % namesto 3,70 %, pri čemer pa se naj te plačilne liste ohrani v veljavi do sprejetja novih plačilnih listov, v katerih bodo pravilno uporabljeni člena 65 in 65a Kadrovskih predpisov ter člena 1 in 3 Priloge XI k Kadrovskim predpisom (različica 2010);

-    Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________