Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2010 - Antelo Sanchez in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-78/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Pilar Antelo Sanchez (Bruselj, Belgija) in ostali (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, povzete v plačilnih listih tožečih strank, da se prilagoditev njihovih mesečnih plač od julija 2009 omeji na 1,85 % v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predlogi tožečih strank

Izpodbijana odločba naj se razglasi za nično v delu, v katerem je na podlagi Uredbe (EU; Euratom) št. 1296/2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009 kot stopnja prilagoditve mesečnih plač določenih 1,85 %;

naj se jim za skupno vsoto, ki je enaka razliki med plačo, določeno v plačilnih listih od januarja 2010 ter v popravkih plačilnih listov za obdobje od julija 2009 do decembra 2009, ter plačo, do katere bi morale biti upravičene, dodeli zamudne obresti, izračunane na podlagi obrestne mere, ki jo določa Evropska centralna banka, in sicer do dneva naknadnega popravka teh plač;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________