Language of document :

Žaloba podaná dne 13. září 2010 - Arroyo Redondo v. Komise

(Věc F-77/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fernando Arroyo Redondo (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených v rámci povyšovacího období 2009 do platové třídy AD 10.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise, zveřejněné dne 20. listopadu 209, nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených v rámci povyšovacího období 2009 z platové třídy AD 9 do platové třídy AD 10;

v důsledku tohoto zrušení provést nové srovnání zásluh žalobce a ostatních kandidátů v rámci povyšovacího období 2009, povýšit žalobce se zpětnou účinností ke dni 1. března 2009 do platové třídy AD 10 a přiznat mu nárok na úroky z prodlení z nedoplatků na platu ve výši sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body, počítané od 1. března 2009, aniž by však bylo zpochybněno povýšení ostatních úředníků, jejichž jména jsou uvedena na seznamu zveřejněném dne 20. listopadu 2009;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________