Language of document :

Sag anlagt den 13. september 2010 - Arroyo Redondo mod Kommissionen

(Sag F-77/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fernando Arroyo Redondo (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD10 i forfremmelsesåret 2009.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse, der blev offentliggjort den 20. november 2009, om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet fra lønklasse AD9 til lønklasse AD10 i forfremmelsesåret 2009, annulleres.

Som en konsekvens af denne annullation foretages en ny sammenligning af sagsøgerens fortjenester og fortjenesterne for de øvrige ansøgere i forfremmelsesåret 2009, og sagsøgeren forfremmes til lønklasse AD10 med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2009, ligesom der betales renter af efterbetalingen af vederlaget med virkning fra den 1. marts 2009 med Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to point, uden dog at anfægte forfremmelsen af de øvrige tjenestemænd, der er opført på ovennævnte liste, offentliggjort den 20. november 2009.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________