Language of document :

Προσφυγή της 13ης Σεπτεμβρίου 2010 - Arroyo Redondo κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-77/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Fernando Arroyo Redondo (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: E. Boigelot και S. Woog, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως της καθής να μην περιλάβει το όνομα του προσφεύγοντος στον κατάλογο των μονίμων υπαλλήλων που προάγονται στον βαθμό AD10 κατά την περίοδο προαγωγών 2009.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009, να μην περιλάβει το όνομα του προσφεύγοντος στον κατάλογο των μονίμων υπαλλήλων που προάγονται από τον βαθμό AD9 στον βαθμό AD10 κατά την περίοδο προαγωγών 2009,

κατόπιν της ακυρώσεως αυτής, να προβεί σε νέα συγκριτική εξέταση των προσόντων του προσφεύγοντος και αυτών των άλλων υποψηφίων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2009 και να διατάξει την προαγωγή του προσφεύγοντος στον βαθμό AD10 αναδρομικώς, από την 1η Μαρτίου 2009, καθώς και να του επιδικάσει τόκους επί των καθυστερουμένων διαφορών αποδοχών με το επιτόκιο που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, από 1ης Μαρτίου 2009, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες, χωρίς ωστόσο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η προαγωγή των άλλων προαχθέντων υπαλλήλων των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________