Language of document :

13. septembril 2010 esitatud hagi - Arroyo Redondo versus komisjon

(kohtuasi F-77/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fernando Arroyo Redondo (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise raames kandmata palgaastmele AD10 edutatud ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 20. novembril 2009 avaldatud otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise raames kandmata palgaastmele AD10 edutatud ametnike nimekirja;

selle tühistamise tagajärjel teostada uus hageja ning 2009. aasta edutamise raames teiste kandidaatide teenete võrdlev hindamine ning määrata hageja palgaastmele AD10 tagasiulatuvalt alates 1. märtsist ning maksta talle saamata jäänud töötasult intresse alates 1. märtsist 2009 määraga, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimistehingute puhul, millele lisandub kaks punkti, samas siiski vaidlustamata teiste selliste edutatud ametnike edutamist, kelle nimed sisalduvad 20. novembril 2009 avaldatud nimekirjas;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________