Language of document :

Kanne 13.9.2010 - Arroyo Redondo v. komissio

(Asia F-77/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fernando Arroyo Redondo (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD10 ylennettyjen virkamiesten luetteloon

Vaatimukset

on kumottava komission 20.11.2009 julkaistu päätös, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD10 ylennettyjen virkamiesten luetteloon,

tämän kumoamisen seurauksena on suoritettava uusi kantajan ja muiden ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu vuoden 2009 ylennyskierroksen osalta, ylennettävä kantaja palkkaluokkaan AD10 taannehtivasti 1.3.2009 alkaen ja maksettava kantajalle saamatta jääneestä palkasta viivästyskorkoa 1.3.2009 alkaen Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukaisesti, korotettuna kahdella pisteellä, asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi niiden muiden ylennettyjen virkamiesten ylennyksiä, jotka on merkitty 20.11.2009 julkaistuun luetteloon

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________