Language of document :

Acțiune introdusă la 13 septembrie 2010 - Arroyo Redondo/Comisia

(Cauza F-77/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Fernando Arroyo Redondo (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: E. Boigelot şi S. Woog, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați la gradul AD10 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei, publicată la 20 noiembrie 2009, de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați de la gradul AD9 la gradul AD10 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

ca urmare a acestei anulări, realizarea unei noi analize comparative a meritelor reclamantului și ale meritelor ale celorlalți candidați în cadrul exercițiului de promovare 2009 și promovarea reclamantului la gradul AD10, cu efect retroactiv de la 1 martie 2009, precum și plata de dobânzi pentru restanțele de remunerație la cota fixată de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, începând cu 1 martie 2009, majorată cu două puncte, fără a se afecta însă promovarea celorlați funcționari promovați și ale căror nume figurează pe lista publicată la 20 noiembrie 2009;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________