Language of document :

Tožba, vložena 13. septembra 2010 - Arroyo Redondo proti Komisiji

(Zadeva F-77/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fernando Arroyo Redondo (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeča stranka ne uvrsti med uradnike, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 10.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije, objavljena 20. novembra 2009, da se tožeča stranka ne uvrsti med uradnike, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 10, naj se razglasi za nično;

na podlagi te razglasitve ničnosti naj se opravi nova primerjava ocene uspešnosti tožeče stranke in ocen uspešnosti drugih kandidatov v napredovalnem obdobju 2009 in naj se odredi napredovanje tožeče stranke v naziv AD 10 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2009 ter naj se naloži plačilo obresti za obdobje od 1. marca 2009 za zaostala izplačila osebnih prejemkov po stopnji, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne aktivnosti refinanciranja, povečane za dve točki, vendar pa se naj s tem ne postavi pod vprašaj napredovanja drugih uradnikov, ki so napredovali in katerih imena so navedena na seznamu, objavljenem 20. novembra 2009;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________