Language of document :

Žaloba podaná dne 24. září 2010 - Praskevicius v. Parlament

(Věc F-81/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vidas Praskevicius (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného o nezařazení žalobce na seznam povýšených úředníků do platové třídy AD6 z titulu povyšování za rok 2009 a žádost o náhradu nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (AIPN) ze dne 21. června 2010, kterým se zamítá stížnost žalobce;

zrušit rozhodnutí AIPN ze dne 24. listopadu 2009, oznámené dne 2. prosince 2009, o nezařazení žalobce na seznam povýšených úředníků do platové třídy AD6 z titulu povyšování za rok 2009;

informovat AIPN o účincích, které s sebou nese zrušení napadených rozhodnutí a zejména zařazení do platové třídy AD6, jakož i zpětná účinnost povýšení do platové třídy AD6 ke dni, kdy mělo nabýt účinnosti, a to dne 1. ledna 2009;

přiznat žalobci 500 eur jako náhradu za vzniklou újmu;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________