Language of document :

24. septembril 2010 esitatud hagi - Praskevicius versus parlament

(kohtuasi F-81/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 6 edutatud ametnike nimekirja ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 21. juuni 2010. aasta otsus jätta hageja kaebus rahuldamata;

tühistada ametisse nimetava asutuse 24. novembri 2009. aasta otsus, mis tehti teatavaks 2. detsembril 2009, mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AD 6 edutatud ametnike nimekirja;

teha ametisse nimetavale asutusele teatavaks vaidlustatud otsuste tühistamisega kaasnevad tagajärjed, eelkõige seoses palgaastmele AD 6 edutamisega ja palgaastmele AD 6 edutamise tagasiulatuva jõuga alates kuupäevast, mil edutamine oleks pidanud jõustuma ehk alates 1. jaanuarist 2009;

maksta hagejale mittevaralise kahju hüvitamiseks 500 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________