Language of document :

Kanne 24.9.2010 - Praskevicius v. parlamentti

(Asia F-81/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD6 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja vahingonkorvausvaatimus aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 21.6.2010 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan valitus,

Nimittävän viranomaisen 24.11.2009 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka annettiin tiedoksi 2.12.2009 ja jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD6 ylennettyjen virkamiesten luetteloon,

Nimittävälle viranomaiselle on kerrottava riidanalaisten päätösten kumoamisesta aiheutuvista vaikutuksista ja muun muassa siitä, että palkkaluokaksi määritetään AD6 sekä siitä, että palkkaluokkaan AD 6 ylentäminen tapahtuu taannehtivin vaikutuksin siitä päivästä alkaen, jona sen olisi pitänyt tulla voimaan eli 1.1.2009,

Kantajalle on myönnettävä 500 euroa korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________