Language of document :

Tožba, vložena 24. septembra 2010 - Praskevicius proti Parlamentu

(Zadeva F-81/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se tožeča stranka ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 6, in odškodninski zahtevek za nastalo nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa za imenovanja z dne 21. junija 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke naj se razglasi za nično;

odločba organa za imenovanja z dne 24. novembra 2009, vročena 2. decembra 2009, da se tožeča stranka ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 6, naj se razglasi za nično;

organ za imenovanja naj se seznani z učinki razglasitve ničnosti izpodbijanih določb, zlasti z razvrstitvijo v naziv AD 6 ter retroaktivnostjo napredovanja v naziv AD 6 na dan, ko bi morala začeti učinkovati, in sicer 1. januarja 2009;

tožeči stranki naj se dodeli 500 EUR za povrnitev nastale nepremoženjske škode;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________