Language of document :

2010. szeptember 10-én benyújtott kereset - Scheefer kontra Parlament

(F-75/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: C. L'Hote-Tissier ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatainak megsemmisítése, amelyek megtagadták a felperes jogi helyzetére vonatkozó, indokolással ellátott határozat meghozatalát, és végül megtagadták a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének (1) bekezdése szerinti határozatlan idejű foglalkoztatássá alakítását, valamint a felperes által elszenvedett kár megtérítése.

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék függessze fel az eljárást az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke előtt jelenleg folyamatban lévő F-105/09. sz. ügyben való határozathozatalig;

ennek hiányában semmisítse meg a 2010. február 11-i és a 2010. június 10-i határozatokat, amelyekben a Parlament a 2009. október 12-i levelének egyszerű újbóli elküldésével megtagadta a felperes jogi helyzetére vonatkozó indokolással ellátott határozat meghozatalát, és két, egymást követő megújítást ellenére végül megtagadta a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének határozatlan idejű foglalkoztatássá alakítását;

semmisítse meg a Parlament 2009. február 12-i határozatát;

semmisítse meg a Parlament 2009. október 12-i határozatát;

semmisítse meg az eredeti szerződés jogi minősítését, valamint a 2009. március 31-i lejárati határidejét;

ennélfogva minősítse át a felperes foglalkoztatását határozatlan idejű foglalkoztatássá;

orvosolja a felperes által a Parlament magatartása miatt elszenvedett kárt;

másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék mégis arra a következtetésre jutna, hogy a határozatlan idejű foglalkoztatás ellenére a munkaviszony megszakadt - jóllehet nem ez a helyzet -, ítéljen meg a szerződéses jogviszony jogellenes megszűntetése miatt kártérítést;

harmadlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék mégis arra a következtetésre jutna, hogy nincs lehetőség átminősítésre - jóllehet nem ez a helyzet -, ítéljen meg a felperes által az Európai Parlament vétkes magatartása okán elszenvedett kár miatt kártérítést;

tartson fenn a felperesnek minden egyéb jogot, jogorvoslati lehetőséget, jogalapot és eljárást, így nevezetesen az elszenvedett károk megtérítése érdekében a Parlament kártérítés fizetésére kötelezését;

kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére.

____________