Language of document :

Žaloba podaná dne 25. ledna 2010 - Gheysens v. Rada

(Věc F-8/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Johan Gheysens (Mechelen, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady o neprodloužení smlouvy žalobci a tudíž o ukončení jeho pracovního poměru s Radou.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o neprodloužení smlouvy žalobce po dni 30. září 2009 a odmítnutí přijmout jakékoliv opatření k nápravě administrativní situace žalobce, který již 16 let plní stálé úkoly orgánu;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________