Language of document :

Sag anlagt den 25. januar 2010 - Gheysens mod Rådet

(Sag F-8/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Johan Gheysens (Mechelen, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt og dermed om at bringe hans arbejdsforhold med Rådets til ophør.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt ud over den 30. september 2009 og afvisningen af at træffe nogen form for foranstaltning med henblik på at lovliggøre den administrative situation for sagsøgeren, der i 16 år har udført permanente opgaver for institutionen, annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________