Language of document :

25. jaanuaril 2010 esitatud hagi - Gheysens versus nõukogu

(kohtuasi F-8/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega jäeti pikendamata hageja tööleping ning seetõttu lõpetati tema töösuhe nõukoguga.

Hageja nõuded

Tühistada 30. septembri 2009. aasta otsus jätta hageja leping pärast 30. septembrit 2009 pikendamata ning keeldumine võtta kõik meetmed sellise hageja haldusliku seisundi seadustamiseks, kes täidab juba 16 aastat institutsiooni alalisi ülesandeid;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________