Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 25. janvārī - Gheysens/Padome

(lieta F-8/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johan Gheysens (Mechelen, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Padomes lēmuma nepagarināt prasītāja līgumu, tādējādi izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Padomi, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu pēc 2009. gada 30. septembra nepagarināt prasītāja līgumu un atteikties veikt jebkādus pasākumus, lai atrisinātu prasītāja administratīvo stāvokli, kurš jau 16 gadus veic iestādes pastāvīgos pienākumus;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________