Language of document :

Žaloba podaná 25. januára 2010 - Gheysens/Rada

(vec F-8/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Johan Gheysens (Mechelen, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Rady o nepredĺžení zmluvy žalobcu a následnom ukončení jeho pracovnoprávneho vzťahu s Radou

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nepredĺžení zmluvy žalobcu po 30. septembri 2009 a odmietnutie prijať akékoľvek opatrenie smerujúce k náprave administratívneho postavenia žalobcu, ktorý vykonáva 16 rokov stále úlohy v inštitúcii,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________