Language of document :

Жалба, подадена на 19 януари 2010 г. - Garcia Lledo и др./СХВП

(Дело F-7/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Inès Garcia Lledo (Аликанте, Испания) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет на производството

Отмяна на решенията на председателя на СХВП да прекрати договорите на жалбоподателите като срочно наети служители поради факта, че не са лауреати на конкурс на общо основание.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията на председателя на СХВП от 12 март 2009 г. за прекратяване на договорите на жалбоподателите като срочно наети служители,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

____________