Language of document :

Sag anlagt den 19. januar 2010 - Garcia Lledo m.fl. mod KHIM

(Sag F-7/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spanien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelserne truffet af KHIM's præsident om at bringe sagsøgernes ansættelsesforhold som midlertidigt ansatte til ophør som følge af, at de ikke bestod en almindelig udvælgelsesprøve.

Sagsøgernes påstande

Præsidenten for KHIM's afgørelser af 12. marts 2009 om at bringe sagsøgernes ansættelsesforhold som midlertidigt ansatte til ophør annulleres.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________