Language of document :

Kanne 19.1.2010 - Garcia Lledo ym. v. SMHV

(Asia F-7/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Inès Garcia Lledo (Alicante, Espanja) ym. (edustaja(t): asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: SMHV

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

SMHV:n pääjohtajan niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajien väliaikaisten toimihenkilöiden työsuhteet päätettiin sen takia, että he eivät ole läpäisseet avointa kilpailua.

Vaatimukset

SMHV:n pääjohtajan 12.3.2009 tekemät ne päätökset on kumottava, joilla päätettiin kantajien väliaikaisten toimihenkilöiden työsuhteet

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________