Language of document :

Beroep ingesteld op 19 januari 2010 - Garcia Lledo e.a. / BHIM

(Zaak F-7/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spanje) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de voorzitter van het BHIM om verzoekers' aanstelling als tijdelijk functionaris te beëindigen op grond dat zij niet zijn geslaagd voor een algemeen vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van de voorzitter van het BHIM van 12 maart 2009 om verzoekers' aanstelling als tijdelijk functionaris te beëindigen;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de procedure.

____________