Language of document :

Tožba, vložena 19. januarja 2010 - Garcia Lledo in drugi proti UUNT

(Zadeva F-7/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Inès Garcia Lledo (Alicante, Španija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb predsednika UUNT o tem, da prekine zaposlitev tožečih strank, ki so bili zaposleni kot začasni uslužbenci, in sicer ker niso izbrani udeleženci na splošnem natečaju.

Predloga tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločb UUNT z dne 12. marca 2009 o tem, da prekine zaposlitev tožečih strank, ki so bili zaposleni kot začasni uslužbenci;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov.

____________