Language of document :

Talan väckt den 19 januari 2010 - Garcia Lledo m.fl. mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-7/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spanien) med flera (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut som fattades av harmoniseringsbyråns ordförande avseende uppsägning av sökandenas anställningsavtal som tillfälligt anställda, på grund av att de inte hade tagits upp i förteckningen över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som fattades av harmoniseringsbyråns ordförande den 12 mars 2009 avseende uppsägning av sökandenas anställningsavtal som tillfälligt anställda, och

förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att ersätta rättegångskostnaderna.

____________