Language of document :

Žaloba podaná dne 15. ledna 2010 - AB v. Evropská komise

(Věc F-3/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: AB (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí delegace Evropské komise v Laosu ze dne 4. února 2009, kterým bylo žalobci oznámeno, že jeho zaměstnanecká smlouva smluvního zaměstnance nebude obnovena, a rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv o žalobcově stížnosti.

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil napadená rozhodnutí tak, aby byl žalobce znovu zaměstnán Generálním ředitelstvím RELEX nebo Evropskou službou pro vnější činnost, která bude zřízena od 1. dubna 2010;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________