Language of document :

15. jaanuaril 2010 esitatud hagi - AB versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi F-3/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AB (Brüssel, Belgia) (esindaja: S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Komisjoni Laose delegatsiooni 4. veebruari 2009. aasta otsus, millega anti hagejale teada, et tema lepingulise töötaja töölepingut ei pikendata, ning teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega kaebusele vastati.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada vaidlustatud otsused, mille tulemusena ennistatakse hageja tööle välissuhete peadirektoraati või Euroopa välisteenistusse, mis luuakse alates 1. aprillist 2010;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________