Language of document :

Kanne 15.1.2010 - AB v. Euroopan komissio

(Asia F-3/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AB (Bryssel, Belgia) (edustaja: S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

On kumottava EY:n Laosissa olevan edustuston 4.2.2009 tekemä päätös, jolla kantajalle ilmoitettiin, että hänen sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussopimustaan ei jatketa ja päätös, jolla työsopimuksista vastaava viranomainen vastasi valitukseen.

Vaatimukset

Riidanalaiset päätökset on kumottava ja kantaja otettava takaisin palvelukseen RELEXiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon, joka perustetaan 1.4.2010

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________