Language of document :

Жалба, подадена на 29 януари 2010 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-10/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на Комисията, с което се отхвърля искане за възстановяване на пълния размер на различни медицински разноски.

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливият отказ, който се презюмира, че е приел ОН на 7 април 2009 г. по искането на жалбоподателя от 7 декември 2008 г. за пълното възстановяване в приложение на член 73 от Правилника на три медицински услуги, а именно консултация на психиатър с дата 6 октомври 2008 г., лекарствени продукти, предписани от същия психиатър и доставени на жалбоподателя на 21 октомври 2008 г., както и медицински преглед с дата 1 декември 2008 г.;

доколкото това е необходимо, да се отмени решението, прието от ОН на 20 октомври 2009 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя, подадена на 25 юни 2009 г. срещу посочения мълчалив отказ от 7 април 2009 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________