Language of document :

Sag anlagt den 29. januar 2010 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-10/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afslag på at godtgøre visse udgifter til lægebehandling med 100%

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens formodede stiltiende afslag af 7. april 2009 på sagsøgerens anmodning af 7. december 2008 om fuld godtgørelse i medfør af vedtægtens artikel 73 af tre lægelige ydelser, nemlig en konsultation hos en psykiater den 6. oktober 2008, medicin udskrevet af samme psykiater og udleveret til sagsøgeren den 21. oktober 2008 samt en lægekonsultation den 1. december 2008 annulleres.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afslag af 20. oktober 2009 på sagsøgerens klage af 25. juni 2009 over den nævnte stiltiende afgørelse af 7. april 2009.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________