Language of document :

Kanne 29.1.2010 - Hecq v. komissio

(Asia F-10/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne komission päätöksestä, jolla vaatimus eräiden sairauskulujen korvaamisesta 100 prosentin määräisesti on hylätty.

Vaatimukset

kumottava nimittävän viranomaisen 7.4.2009 hiljaisesti tekemäksi katsottava päätös, jolla hylättiin kantajan 7.12.2008 esittämä vaatimus, jossa kantaja pyysi henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla täysimääräistä korvausta kolmesta terveydenhoitosuoritteesta, jotka olivat psykiatrin vastaanotto 6.10.2008, saman psykiatrin määräämät kantajalle 21.10.2008 luovutetut lääkkeet ja lääkärin vastaanotto 1.12.2008

kumottava tarpeellisin osin myös nimittävän viranomaisen 20.10.2009 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 25.6.2009 tekemä valitus edellä mainitusta 7.4.2009 hiljaisesti tehdystä päätöksestä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________