Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 29. janvārī - Hecq/Komisija

(lieta F-10/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru ir noraidīts lūgums 100 % apmērā atlīdzināt dažādus medicīniskus izdevumus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ko, kā tiek prezumēts, iecēlējinstitūcija ir pieņēmusi 2009. gada 7. aprīlī, ar kuru ir noraidīts prasītāja 2008. gada 7. decembra lūgums, kurā viņš lūdz, piemērojot Civildienesta noteikumu 73. punktu, pilnībā atlīdzināt izdevumus par trim medicīniskiem pakalpojumiem, proti, par psihiatra konsultāciju 2008. gada 6. oktobrī, šī paša psihiatra izrakstītām un prasītājam 2008. gada 21. oktobrī izsniegtām zāles, kā arī par ārsta konsultāciju 2008. gada 1. decembrī;

atcelt, ciktāl nepieciešams, iecēlējinstitūcijas 2009. gada 20. oktobrī pieņemto lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība, ko prasītājs iesniedza 2009. gada 25. oktobrī, par minēto 2009. gada 7. aprīļa netiešo lēmumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________