Language of document :

Beroep ingesteld op 29 januari 2010 - Hecq / Commissie

(Zaak F-10/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van een verzoek om 100 % vergoeding van bepaalde ziektekosten te krijgen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit dat het TABG op 7 april 2009 genomen zou hebben en waarbij verzoekers verzoek van 7 december 2008 om krachtens artikel 73 van het Statuut volledige vergoeding te krijgen van drie medische verrichtingen, namelijk een consult van een psychiater op 6 oktober 2008, door diezelfde psychiater voorgeschreven en op 21 oktober 2008 aan verzoeker afgegeven medicijnen alsmede een consult van een arts op 1 december 2008, is afgewezen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG van 20 oktober 2009 houdende afwijzing van verzoekers op 25 juni 2009 ingediende klacht tegen het stilzwijgend besluit van 7 april 2009;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________