Language of document :

Tožba, vložena 29. januarja 2010 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-10/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bilo zavrnjeno 100-odstotno povračilo različnih zdravstvenih stroškov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba zaradi molka organa, za katero se domneva, da jo je organ, pristojen za imenovanja, izdal 7. aprila 2009 in tako zavrnil zahtevo tožeče stranke z dne 7. decembra 2008, naj se ji v skladu s členom 73 Kadrovskih predpisov v celoti povrne plačilo treh zdravstvenih storitev, in sicer obisk pri psihiatru 6. oktobra 2008, zdravila, ki jih je predpisal ta psihiater in so bila tožeči stranki dostavljena 21. oktobra 2008, in obisk pri zdravniku 1. decembra 2008, naj se razglasi za nično;

odločba, ki jo je organ, pristojen za imenovanja, izdal 20. oktobra 2009, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 25. junija 2009 zoper navedeno odločbo zaradi molka organa z dne 7. aprila 2009, naj se razglasi za nično, če je to potrebno;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________