Language of document :

Talan väckt den 29 januari 2010 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-10/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå en begäran om ersättning med 100 procent för olika medicinska utgifter.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta beslut tillsättningsmyndigheten uppges ha fattat den 7 april 2009, genom vilket tillsättningsmyndigheten avslog sökandens begäran daterad den 7 december 2008 om ersättning i enlighet med artikel 73 i tjänsteföreskrifterna för hela kostnaden för tre medicinska utgifter, närmare bestämt ett besök hos en psykiater, den 6 oktober 2008, läkemedel som skrevs ut av nämnda psykiater, samt ett läkarbesök den 1 december 2008,

i den mån det behövs, ogiltigförklara det beslut tillsättningsmyndigheten meddelade den 20 oktober 2009, genom vilket sökandens klagomål av den 25 juni 2009 avseende nämnda tysta beslut av den 7 april 2009 avslogs, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________