Language of document :

Sag anlagt den 24. juni 2010 - De Nicola mod EIB

(Sag F-49/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved avvocato L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, som sagsøgeren blev meddelt den 1. maj 2010, for så vidt som den i væsentlig grad hindrede sagsøgerens forsøg på at opnå en mindelig bilæggelse af tvisten, idet den stiltiende afslog sagsøgerens ansøgning om godtgørelse af en udgift til lægebehandling i form af laserterapi, og påstand om, at EIB tilpligtes at betale sagsøgeren 3 000 EUR med tillæg af renter, hvorefter det tilkendte beløb opskrives som følge af inflationen.

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, der blev meddelt ved e-mail af 11. maj 2010, annulleres.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at godtgøre sagsøgeren et beløb på 3 000 EUR, som han har betalt for laserterapi i 2007, med tillæg af renter, hvilket beløb opskrives som følge af inflationen.

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________