Language of document :

Kanne 24.6.2010 - De Nicola v. EIP

(Asia F-49/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajalle 11.5.2010 tiedoksiannetun päätöksen kumoaminen siltä osin kuin päätöksellä tosiasiallisesti estettiin yritys ratkaista riita sovinnollisesti, koska päätöksellä hylättiin implisiittisesti hakemus laserhoitoon liittyvien sairauskulujen korvaamisesta, sekä vastaajan velvoittaminen suorittamaan kantajalle 3 000 euron suuruinen summa sekä korot ja rahan arvon muutokseen liittyvä vahinko suoritettavaksi määrätyn rahasumman osalta.

Vaatimukset

sähköpostitse 11.5.2010 tiedoksiannettu päätös on kumottava

EIP on velvoitettava korvaamaan kantajalle 3 000 euron suuruinen summa, joka vastaa vuonna 2007 annetusta laserhoidosta aiheutuneita kuluja, minkä lisäksi EIP on velvoitettava korvaamaan rahan arvon alenemisesta johtuva vahinko sekä korot suoritettavaksi määrätyn rahasumman osalta.

EIP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________