Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 9-i ítélete - Marcuccio kontra Bizottság

(F-56/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - Az adminisztráció belépése a tisztviselő szolgálati lakásába - A lakóhely és a magánélet tiszteletben tartása)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselők: G. Cipressa, később G. Cipressa és L. Mansullo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely elutasította a felperes azon kérelmét, amely egyrészt a Bizottság alkalmazottainak a felperes luandai szolgálati lakásába 2002. április 8-án történt behatolásával állítólag a felperesnek okozott károk megtérítésére, másrészt az ekkor készült fényképek másolatainak továbbítására és az eseménnyel kapcsolatos összes irat megsemmisítésére irányul.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot L. Marcuccio részére 5 000 euró megfizetésére.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2008. szeptember 11-i határozatát annyiban, amennyiben az elutasította L. Marcuccio 2008. április 4-i, fényképek megküldése, fényképek megsemmisítése, valamint az e megsemmisítésre vonatkozó tájékoztatás adása iránti kérelmét.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság a saját költségein felül köteles viselni L. Marcuccio költségeinek egynegyed részét.

L. Marcuccio viseli saját költségeinek háromnegyed részét.

____________

1 - HL C 205., 2009.8.29., 48. o.